Dřevěné latě,Dřevěné latě,Dřevěné latě,Dřevěné latě,

Dřevěné latě,

trámky a podkladní hranoly ze sibiřského modřinu.

Dřevěné latě,

trámky a podkladní hranoly ze sibiřského modřinu.

Dřevěné latě,

trámky a podkladní hranoly ze sibiřského modřinu.

Dřevěné latě,

trámky a podkladní hranoly ze sibiřského modřinu.

Modřínové latě

Podkladní hranoly ze sibiřského modřinu

Dřevěné trámky jsou výrobky ve tvaru čtverce nebo obdélníku, které vznikají v důsledku obrábění dřeva pomocí speciální technologie. Oblast využití trámků je velká. Toto řezivo se využívá ve stavebnictví jako střešní latě, v různých dokončovacích pracích a také při výrobě nábytku a jako dřevěné plotové latě. Tloušťka a šířka trámu je závislá na způsobu použití: podkladní hranol pod obklad, jako základ konstrukcí, v stavebnictví, jako podklad pod dřevěnou terasu nebo podlahu.

V dnešní době jedny z nejpopulárnějších a nejžádanějších stavebních materiálů jsou střešní latě ze sibiřského modřínu. Ve stavebnictví se používá pravidelný čtyřboký hranol. Trámek ze sibiřského modřínu se hobluje ze dvou nebo všech čtyř stran. Při správném hoblování a správné péči může tento stavební materiál vydržet až několik desítek let a přitom neztratí svůj původní vzhled.

Kvalitativní přednosti modřínu jako stavebního materiálu.

Modřínové hranoly jsou ve stavebnictví velmi oblíbené. Nehledě na značné množství různých stavebních materiálů, zůstává dřevo stále velice žádané jako stavivo i jako surovina pro vybavení interiéru. Nejčastěji se používají jehličnany, a modřín mezi nimi vyniká. Tento materiál je svým vzhledem působivý, je praktický a ekonomicky výhodný. Obzvláště žádané jsou modřínové trámy. Modřín je často hlavní surovinou při stavbě domů, chat, saun a pergol – důvodem je jeho pevnost, estetičnost, snadná montáž a vysoká ekologičnost.
Hranoly z modřínu sibiřského se uplatňují při stavbě vnějších zdí, přístavních hrází a můstků, teras a saun, ale i při instalaci vnitřních příček mezi místnostmi, na schody i rámy.
Modřín sibiřský je dostatečně rozšířen a těží se díky svým mechanickým, provozním a estetickým vlastnostem.

Žádané jsou všechny stavební a obkladové materiály z tohoto stromu:
• masivní hranoly;
• prkna (podlahová, parkety, terasová, palubky);
• fasádní obklady

Jeho obliba je založena na několika faktorech. Všechny ukazatele:
• ve smyku / pevnost v tlaku podél vláken;
• statistický ohyb;
• mez pevnosti;
• tvrdost
• v tahu a tlaku.
V těchto hodnotách předčí ostatní jehličnany, včetně cedru, až o 30 – 60% a je těsně za dubem.

Sibiřský modřín má výborné vlastnosti:
• rezistence vůči ohni;
• odolnost vůči vlhkosti;
• tepelná jímavost;
• biologická stabilita

Pro toto dřevo jsou, podle údajů mnohačetných výzkumů, charakteristické vysoké ukazatele ohnivzdornosti, které několikrát převyšují stejné ukazatele u ostatních jehličnanů. Modřín sibiřský je jeden z nemnoha materiálů, který při vysoké vlhkosti nezačíná podléhat hnilobě, a naopak se stává pevnějším, a to natolik, že pro práci s takovým strom musí být použito speciální vybavení. Trámy z modřínu nehnijí, nebobtnají, nezkroutí se ani jích nenapadne hmyz nebo houby a plísně.

Ekologičnost. Tento strom je pro člověka naprosto bezpečný a má kladný vliv na lidský organizmus i na své okolí. Domy, při jejichž stavbě bylo použite řezivo modřín, můžeme nazvat ekodomy.
Estetičnost. Dřevo je jedinečné a má bohatou a různorodou strukturu s množstvím odstínů. Na všech řezech, radiálních, příčných nebo tangenciálních, je jasně viditelná kresba letokruhů.