Prkna a trámy na plot

Prkna-a-trámy-na-plot
Můžeme si sami vyrobit plot z prken – bez toho aniž abychom si na to museli najímat brigádu odborníků.
Bez spolehlivého a hezkého oplocení se neobejde žádný dům se zahrádkou a dvorem na venkově nebo zahrada. Ochraňuje váš soukromý majetek a současně je i „vizitkou“ vaší chalupy nebo chaty. Velmi důležitá je proto volba materiálu:
Nejčastěji jsou pro stavbu plotů používány následující druhy prken:
1. Hoblovaná prkna jsou na oplocení nejvhodnější, protože se jedná o hladké řezivo s ostrými geometrickými tvary. Cena je přijatelná a použití není komplikované, to také hovoří v jejich prospěch;
2. Neomítané výrobky mají nejnižší cenu, protože nemají odříznuté obliny – nerovné okraje se zbytky kůry. Pomocí tvůrčího přístupu ovšem můžete také dosáhnout dobrého vzhledu takového dřevěného plotu;
Je také potřeba si ujasnit jestli budou výrobky umístěny do svislé nebo vodorovné polohy.
Trámy na plot nejlepé použit z tvrdého odolného dřeva, napr. trámy ze sibiřského modřínu.